Hae tästä blogista

Oppilaan loma-anomus

MIKKELIN KAUPUNKI / SIVISTYSTOIMI
VAPAUTUS KOULUNKÄYNNISTÄ (LOMA-ANOMUS)
Oppilaan nimi:
Koulun nimi:
Luokka:
Anon edellä mainitulle oppilaalle vapautusta koulutyöstä ajalle . . - . . .
Lomaan sisältyy koulupäivää.
Vapaan syy:
Mikkelissä . . . _________________________________
Huoltajan allekirjoitus
Oppilaan poissaoloon koulusta tulee aina pyytää lupa.
Luvan enintään kolmen koulupäivän poissaoloon myöntää luokanopettaja /-valvoja, muutoin rehtori.
Päätös: _____/_____
Päätöksen peruste: Perusopetuslaki 35§, Mikkelin kaupungin sivistystoimen toimintasääntö 5.2.3.
Päätöksestä ei voi valittaa.

Myönnän vapautuksen koulutyöstä seuraavin edellytyksin. Oppilas on velvollinen
huolehtimaan kaikista koulutehtävistä ja kokeista poissaoloajalta. Tehtävät on
sovittava etukäteen kunkin opettajan kanssa. Huoltaja vastaa siitä, että määrätyt
tehtävät on tehty sovitulla tavalla.En myönnä vapautusta koulutyöstä.
Perustelu (mikäli päätös on kielteinen):___________________________________
________________________________________________________________
Mikkelissä . . .
___________________________ __________________________
luokanopettaja / -valvoja rehtori
tiedoksi: huoltaja, luokanopettaja /-valvoja, koulun keittiö.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti